ABB udostępnia swoje usługi cyfrowe

Dział robotyki i automatyki dyskretnej ABB ogłosił, że udostępni kluczowe usługi programowe swoim klientom bezpłatnie do końca 2020 r., aby pomóc im w utrzymaniu ciągłości linii produkcyjnych i funkcjonowaniu, podczas gdy wielu ich pracowników pracuje w domu. Wiele organizacji może dzięki temu korzystać z technologii cyfrowych, które pozwalają im zdalnie zarządzać liniami produkcyjnymi i utrzymywać optymalne działanie systemów robotycznych, przy mniejszej interakcji międzyludzkiej – szczególnie biorąc pod uwagę obecną potrzebę dystansowania społecznego i pracy zdalnej.

Narzędzia cyfrowe mogą również pomóc im w kontynuowaniu pracy i przygotowaniu się do projektów, które będą gotowe do pracy, gdy pracownicy powrócą do normalności.

Oprogramowanie oferowane przez ABB obejmuje:

Połączone usługi ABB Ability, czyli monitorowanie stanu i diagnostyka. Ta platforma monitoruje stan i wydajność pojedynczych robotów lub całych flot, pomagając zdalnie monitorować i uruchamiać systemy robotów. Pozwala także ekspertom serwisowym na rozwiązywanie problemów, które mogą prowadzić do kosztownych nieplanowanych przestojów przed ich wystąpieniem.

• Oprogramowanie do symulacji i programowania offline w programie RobotStudio ABB, oferuje cyfrową replikę (cyfrowy bliźniak) zasobów fizycznych lub systemów, dzięki czemu można zdalnie zobaczyć, co dzieje się na liniach produkcyjnych. Narzędzie do programowania offline pozwala użytkownikom tworzyć, symulować i testować kompletne instalacje robotów w wirtualnych środowiskach 3D bez konieczności odwiedzania lub zakłócania linii produkcyjnej. Wszystkie funkcje RobotStudio, w tym Powerpacks i konwertery CAD, Twin Digital i spotkania Virtual Reality, będą dostępne bezpłatnie.

Wirtualne wsparcie techniczne ABB oferuje również bezpłatne wirtualne wsparcie techniczne dostępne za pośrednictwem wideo (Skype, WhatsUpp, itp.).

Opłaty za korzystanie z systemu

Dział elektryfikacji ABB ogłosił również, że zniesie 12 miesięcy opłat za nowe subskrypcje oprogramowania iUPSGuard dla szpitali oraz za wszystkie nowe lub odnowione subskrypcje funkcji ABB Ability Software-as-a-Service (SaaS). Oferta obowiązuje do końca 2020 roku. ABB twierdzi, że chociaż nie jest jeszcze możliwe dokładne określenie wpływu Covid-19 na wyniki pierwszego kwartału, oczekuje spadku przychodów we wszystkich przedsiębiorstwach, w porównaniu z rokiem ubiegłym, przy mniejszym wpływie na zamówienia.

Prognozy na rok 2020

Dział robotyki i automatyki dyskretnej, który borykał się już z poważnymi trudnościami na rynku końcowym w sektorze motoryzacyjnym, pozostaje „wyzwaniem”, a zamówienia i przychody w pierwszym kwartale powinny spaść o ponad 20% rok do roku. ABB dodaje, że trzy główne centra produkcyjne w Chinach – w Szanghaju, Pekinie i Xiamen – w dużej mierze powróciły do ​​normalnej pracy. Podczas gdy osłabiony popyt w Chinach, drugim co do wielkości rynku, wpłynie na wyniki pierwszego kwartału, chiński biznes ostatnio się poprawia.