Chiński sektor robotyki zgłasza 44 procent wszystkich światowych patentów.

Chińskie firmy zajmujące się robotyzacją wygenerowały prawie połowę wszystkich światowych patentów w 2019 roku. Liczba ta została opublikowana w raporcie rocznym na temat rozwoju przemysłu robotycznego w Chinach, napisanym wspólnie przez HRG International Institute of Research and Innovation oraz China Institute of Science and Technology Evaluation.

W związku z tym chińskie roboty przemysłowe mogą w najbliższych latach znacząco zmienić reguły gry na globalnym rynku.

Chiński przemysł robotów

Na podstawie przeprowadzonych badań obie organizacje opracowały tak zwaną „Niebieską Księgę Przemysłu Robotów”. Księga zawiera analizę chińskiego przemysłu robotów z pięciu aspektów, w tym regionu, kapitału, talentu, patentu i innowacji. Bada ścieżkę i mechanizm rozwoju przemysłowego oraz formułuje osąd na temat tendencji i kierunku rozwoju.

HRG informuje: „Raport pokazuje, że liczba patentów związanych z robotami złożonymi w Chinach zajęła pierwsze miejsce na świecie, stanowiąc 44 procent wszystkich aplikacji patentowych związanych z robotami opublikowanych na całym świecie do końca 2019 roku”.

„Czujniki i oprogramowanie robotów, które odgrywają coraz ważniejszą rolę w inteligentnym procesie robotów, są po raz pierwszy wymienione w raporcie jako komponenty podstawowe nowego typu. To zmiana w stosunku do poprzednich publikacji.

chińskie roboty przemysłowe

Przeprowadzona analiza rynku robotyki ma na celu dostarczenie przyszłościowych i obiektywnych danych z pierwszej ręki oraz analizy trendów w rozwoju przemysłu”. Dzięki temu chiński sektor robotyki ma zyskać wartościowe dane.

Dodaje, że raport systematycznie podsumowuje i analizuje przemysł robotów w Chinach z naukowej i rygorystycznej perspektywy, mając nadzieję na dostarczenie autorytatywnych, pełnych i dokładnych informacji na temat rozwoju krajowego przemysłu robotów dla odpowiednich departamentów rządowych, przedsiębiorstw, instytucji naukowo-badawczych, instytucji inwestycyjnych i innych podmiotów przemysłowych.