Cztery popularne rodzaje robotów współpracujących

Roboty współpracujące są stosunkowo nowym wynalazkiem w branży robotyki, ale już istnieje kilka różnych ich rodzajów. Ich natychmiastowy sukces w wielu branżach pobudził szybkie wprowadzanie innowacji produktowych, co zaowocowało czterema głównymi rodzajami robotów współpracujących. 

Różne typy robotów współpracujących są określone przez ich funkcje bezpieczeństwa i programowania lub sposób, w jaki unikają potencjalnie niebezpiecznych spotkań z pracownikami ludzkimi. Każdy typ robota współpracującego stosuje unikalne metody i technologie, w celu utrzymania bezpiecznej przestrzeni operacyjnej – różnica ta określa, w których środowiskach są one najbardziej odpowiednie. 

Cztery najpopularniejsze rodzaje robotów współpracujących

Zgodnie z ISO 10218 część 1 i część 4, cztery typy robotów współpracujących są zdefiniowane jako zatrzymanie, monitorowane pod kątem bezpieczeństwa, prędkość i separacja, ograniczenie mocy i siły oraz prowadzenie ręczne. 

  1. Zatrzymanie monitorowane pod kątem bezpieczeństwa: roboty współpracujące zdefiniowane jako zatrzymanie monitorowane pod kątem bezpieczeństwa, przeznaczone są do zastosowań, w których interakcja między robotem, a pracownikami jest minimalna. Zazwyczaj tego rodzaju roboty współpracujące faktycznie wykorzystują robota przemysłowego za pomocą szeregu czujników, które zatrzymują pracę robota, gdy człowiek wchodzi w obszar roboczy. 
  2. Szybkość i separacja: te typy robotów współpracujących są podobne do monitorowanych pod kątem bezpieczeństwa, ponieważ wykorzystują robota przemysłowego. Jednak roboty współpracujące w zakresie prędkości i separacji używają bardziej zaawansowanych systemów wizyjnych, aby spowolnić operacje, gdy zbliża się pracownik ludzki, i całkowicie je przerwać, gdy pracownik jest zbyt blisko robota. 
  3. Ograniczanie mocy i siły: tego rodzaju roboty współpracujące są zbudowane z zaokrąglonych narożników i szeregu inteligentnych czujników kolizji po to, aby szybko wykryć kontakt z pracownikiem i zatrzymać operację. Te roboty współpracujące, które używają ramion robotycznych, mają również ograniczenia siły, aby uniknąć kolizji, dzięki czemu nie spowodują obrażeń u pracowników ludzkich.
  4. Ręczne prowadzenie: te współpracujące roboty są wyposażone w ręczne urządzenie, za pomocą którego operator bezpośrednio kontroluje ruch robota w trybie automatycznym. W trybie automatycznym robot wykonujący współpracę w zakresie prowadzenia ręcznego, reaguje tylko na bezpośrednie wejście operatora. Pozwala to na przykład robotowi utrzymać ciężar ciężkiego przedmiotu obrabianego, podczas gdy operator manipuluje nim w pozycji, zmniejszając w ten sposób ryzyko obrażeń spowodowanych przez powtarzające się obciążenia. Podobne możliwości mogą być wykorzystane do „uczenia” lub programowania robota, ale właściwie mówiąc, ręczne prowadzenie odbywa się, gdy operacja współpracy występuje, gdy robot jest w trybie automatycznym, podczas normalnej produkcji.
roboty współpracujące, 4 typy cobotów

Podsumowanie

Cztery główne typy robotów współpracujących określone powyżej, obejmują każdy typ robota przeznaczony do pewnego stopnia interakcji z człowiekiem podczas pracy. Nie wszystkie są zbudowane z myślą o stałej współpracy, ale każda z nich ma wiele możliwości bezpieczeństwa, aby zapobiec poważnym obrażeniom. 

Roboty współpracujące stanowią ważny rozwój w branży robotyki – pierwsza technologia automatyzacji, która umożliwia bezpieczną pracę bezpośrednio obok pracowników. Cztery rodzaje robotów współpracujących pojawiły się w stosunkowo krótkim czasie i prawdopodobnie pojawią się kolejne wraz z rozwojem branży.