Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom produkcji podczas koronawirusa

Niezależnie od branży dla wszystkich zakładów produkcyjnych bezpieczeństwo ich pracowników jest zawsze na pierwszym miejscu. Jeśli chcesz przez cały czas chronić swoich pracowników i zapewniać odpowiednie standardy, wydarzenia takie jak globalna pandemia mogą być kłopotliwe. Jak równoważysz produktywność i zachowanie ciągu produkcji, a jednocześnie mieć pewność, że nie występują warunki do rozprzestrzeniania wirusa?

9 wskazówek jak chronić pracowników przed wirusem COVID-19

Możesz znaleźć wiele ogólnych wskazówek zdrowotnych, ale musisz znać dokładnie specyfikę działania. Wiele instytucji opublikowało listę zaleceń i środków zabezpieczających dla producentów, ale nie zawiera ona zbyt wielu szczegółów. Aby pomóc w wyjaśnieniu, oto 10 konkretnych wskazówek, jak zapewnić pracownikom bezpieczeństwo podczas COVID-19 i jak je wprowadzić

Zidentyfikuj pracowników wysokiego ryzyka

Pierwszym krokiem w tworzeniu bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy jest identyfikacja tych, którzy są najbardziej zagrożeni. COVID-19 wpływa nieproporcjonalnie na niektóre grupy, takie jak osoby starsze lub osoby z wcześniej istniejącymi schorzeniami. Zidentyfikuj pracowników wysokiego ryzyka w swoim zakładzie i zachęć ich do pozostania w domu.

Jeśli te osoby przychodzą do pracy, sprawdź, czy możesz ich odizolować. Produkowane są specjalne śluzy lub wydzielone stanowiska zbudowane z kurtyn, oferuje je miedzy innymi firma planmat.pl https://planmat.pl/kotary-przemyslowe-przesuwne-kurtyny/. Organizuj pracę według bardziej elastycznego harmonogramu lub umieść ich stanowiska dalej od innych pracowników. Jeśli ktoś wykazuje objawy choroby, należy poddać się kwarantannie przez co najmniej dwa tygodnie.

Wymuszaj dystans społeczny na hali produkcyjnej

Większy dystans to dobry sposób na to jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom. Niewątpliwie słyszałeś o wytycznych dotyczących dystansowania społecznego w czasie koronawirusa. Zachowanie odległości 2 metrów od siebie zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Powinieneś starać się egzekwować te wytyczne w swoim miejscu pracy, upewniając się, że pracownicy pozostają w określonej odległości.

Utwórz określone pasy, aby pracownicy nie zbliżali się do siebie podczas przechodzenia przez halę lub inne pomieszczenia. W pomieszczeniach biurowych ogranicz obłożenie do jednej osoby na biurku i wysyłaj oznakowanie przypominające wszystkim. Być może będziesz musiał zmienić niektóre rzeczy, aby umożliwić ludziom pracę w odległości sześciu 2 metrów, ale bezpieczeństwo jest warte dodatkowego wysiłku.

Pracuj zdalnie, gdy tylko jest to możliwe

Niektóre miejsca pracy można przenieść w tryb pracy zdalnej, ale nie zawsze jest to możliwe dla producentów. Nie oznacza to jednak, że możesz w ogóle nie brać pod uwagę możliwości pracy w domu. Jeśli masz pracowników biurowych, rozważ zezwolenie na taki tryb realizacji zadań.

Jeśli chcesz zorganizować jakieś spotkanie, poprowadź je za pomocą oprogramowania do wideokonferencji. Im więcej osób może pracować z domu, tym mniej osób musi być jednocześnie w budynku. Włączenie pracy zdalnej dla wszystkich może nie być możliwe, ale dla niektórych stanowisk pracy można to zrobić.

Ogranicz dostęp do obiektu

Ograniczenie liczby osób w twojej firmie, dotyczy to również odwiedzających. Musisz zawsze wiedzieć, kto jest w twoim budynku i dlaczego on tam jest. Aby pomóc w tym względzie, możesz rozważyć zwiększenie kontroli przy wejściu.

Zautomatyzowane bramki bezpieczeństwa mogą pomóc ograniczyć dostęp do upoważnionego personelu bez potrzeby posiadania posterunku ochronnego. Jeśli możesz sobie na to pozwolić, zastanów się nad zainstalowaniem jednego lub dwóch i wydawania kart dostępu kluczowym pracownikom.

Używaj medycznych środków ochrony osobistej

Biorąc pod uwagę zagrożenia związane z COVID-19, należy rozszerzyć wymagane środki ochrony indywidualnej o sprzęt medyczny. Wydawaj maski na twarz dla pracowników, które zakrywają usta i nos pracowników, aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa.

Rękawiczki jednorazowe mogą być również pomocne, ale tylko jeśli często będą zmieniane. Jeśli użyjesz tych samych rękawiczek w ciągu dnia, zgromadzą taką samą liczbę zarazków, jakbyś ich nie nosił. Ważną sprawą są również żele i płyny dezynfekujące.

Regularne czyszczenie. BHP w czasie koronawirusa

Upewnij się, że poświęcasz czas na dokładne oczyszczanie wszystkich powierzchni. Wymagaj od pracowników odkażania swoich stanowisk pod kończ zmiany, aby chronić przybywających pracowników. Przeszkol wszystkich w zakresie wytycznych dotyczących czystości w miejscu pracy, aby upewnić się, że wiedzą, jak prawidłowo dezynfekować miejsce pracy oraz czyścić maszyny i urządzenia.

Możesz także wyznaczyć jeden dzień w tygodniu na głębokie czyszczenie. Poświęć czas na dokładniejszą dezynfekcję obiektu podczas reorganizacji harmonogramu. Możesz rozważyć użycie dedykowanego personelu sanitarnego na te zadanie.

Oddzielny ważny personel

W każdym zakładzie produkcyjnym są pracownicy, bez których utrzymanie produkcji nie może być płynnie realizowane. Zidentyfikuj swój kluczowy personel i podejmij środki, aby oddzielić go od reszty siły roboczej. Warto ograniczyć wchodzenie na teren, na którym pracują, aby nie dopuścić do zachorowania.

Ci kluczowi pracownicy będą prawdopodobnie potrzebowali unikalnych harmonogramów, aby utrzymać ich w izolacji. Od tego zależy ich zdrowie i sukces twojego zakładu. Pomyśl jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom wrażliwych wydziałów.

Automatyzacja firm w dobie pandemii wirusa

Utrzymywanie pracowników na dystans i wymaganie od zagrożonych pracowników pozostania w domu może kłaść większy nacisk na twoją działalność. Jeśli masz odpowiednie środki, zastanów się nad przejściem na automatyzację, aby złagodzić część tego problemu. Coboty i roboty przemysłowe mogą pomóc wypełnić luki pozostawione przez brakujących pracowników lub pomóc w przenoszeniu przedmiotów z jednego miejsca do drugiego.

Roboty mobilne mogą przenosić produkty lub materiały w całym budynku, więc pracownicy nie muszą przemieszczać się między sobą. W ten sposób możesz przenosić paczki bez konieczności zbliżania się do pracowników. Jeśli masz mniej dostępnych pracowników z powodu wirusa, automatyzacja może również pomóc utrzymać ten sam poziom wydajności produkcji.

Zobacz również

Regularna komunikacja z pracownikami

Ostatnim i jednym z najważniejszych kroków, jakie możesz podjąć, jest regularna komunikacja z pracownikami. Jeśli pojawią się nowe wytyczne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, przekaż je pracownikom. Wysyłaj częste aktualizacje na temat BHP i COVID-19, aby mogli być na bieżąco informowani o zagrożeniach dla zdrowia.

Często komunikując się, wzmocnisz niezbędne praktyki i poprawisz morale. Dbając o dobro swoich pracowników, możesz przyczynić się do ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19.

Zdjęcie producenta