Kiedy należy stosować węże termoplastyczne ?

Termoplasty są polimerami o wyjątkowej zdolności do stawania się miękkimi, giętkimi i dającymi się formować po podgrzaniu, a jednocześnie zastygającymi po ochłodzeniu. Zakres podatności na formowanie leży pomiędzy temperaturą zeszklenia, a temperaturą topnienia, dlatego ważne jest, aby unikać przegrzewania materiału. Popularne techniki, takie jak formowanie wtryskowe i wytłaczanie, umożliwiają produkcję wielu przedmiotów i części używanych na co dzień, ale tworzywa termoplastyczne znajdują zastosowanie również w hydraulice siłowej jako węże termoplastyczne.

Wąż termoplastyczny

Węże termoplastyczne są powszechnie stosowane podobnie jak węże gumowe w urządzeniach mobilnych i przemysłowych, a także w aplikacjach hydraulicznych o średnim i wysokim ciśnieniu. Te produkty są często określane do przenoszenia sprężonego powietrza i innych gazów, transportu chemikaliów oraz w operacjach czyszczenia wodą i natryskiwania farbą.

Termoplastyczne węże hydraulicznie konstrukcyjnie nie różnią się od ich odpowiedników z gumy syntetycznej. Nadal tworzy zbudowane są warstwy wewnętrznej i zewnętrznej oddzielonych jedną lub kilkoma warstwami wzmacniającymi. Wzmocnienie może być wykonane z poliestru, aramidu lub drutu stalowego, a w niektórych przypadkach może całkowicie zastąpić zewnętrzną osłonę. Osłona zewnętrza węża tworzona jest w poparciu o powszechne tworzywa sztuczne, takie jak poliester, nylon i politetrafluoroetylen (PTFE).

Zalety węży termoplastycznych

Wąż termoplastyczny ma wiele nieodłącznych zalet, które mogą, ale nie muszą być powodem jego wyboru. Naturalna wytrzymałość termoplastu pozwala na stosowanie cieńszych warstw wewnętrznej i osłony zewnętrznej, dzięki temu termoplastyczny wąż hydrauliczny może mieć mniejszą średnicę. Ponadto, rurki wewnętrzne takie jak nylon i poliester zapewniają wężowi doskonałą elastyczność, ciesząc się nawet o połowę mniejszym promieniem gięcia niż na przykład porównywalny wąż z gumy.

Zastosowania wymagające nieprzewodzących węży hydraulicznych, takie jak na przykład sprzęt dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej, korzystają z efektu izolacji elektrycznej termoplastów. Zwłaszcza gdy wzmocnienie jest również termoplastyczne, jak w przypadku nylonu lub poliestru. Węże termoplastyczne są doskonałym wyborem dla większości zastosowań; odporność chemiczna, elastyczność, nieprzewodzenie i kompaktowe rozmiary sprawiają, że nadają się nawet do najbardziej wymagających zastosowań. Należy jednak pamiętać o pewnym ograniczeniu jakim jest temperatura pracy tych węży.