Niezawodny olej hydrauliczny Eurol Agri Hydraulic HV 46

Oleje hydrauliczne są niezbędnym uzupełnieniem każdego układu hydraulicznego. Jakość oleju bezpośrednio wpływa na warunki pracy całego układu oraz tempo zużycia poszczególnych podzespołów.

Oleje hydrauliczne Eurol Agri Hydraulic HV 46 można zaliczyć do grupy produktów wysokiej jakości. Są to oleje „przeciwzużyciowe”, które bezpośrednio wpływają na wydłużenie żywotności pomp i innych elementów układów hydraulicznych.

Specjalny skład oleju sprawia, że posiada on doskonałe właściwości demulgujące wodę. Jest również produktem na tyle uniwersalnym, że można go wykorzystać w różnych aplikacjach.

Właściwości oleju hydraulicznego Agri Hydraulic HV 46

Informacje pochodzą z karty katalogowej producenta

Stan skupienia: Ciecz

Wygląd: Oleisty.

Ciecz.Barwa: Bursztynowy.

Zapach: Charakterystyczny.

Próg zapachu: Brak danych

pH: Brak danych

Szybkość parowania względna (octan butylu=1):< 0,1

Temperatura topnienia:-39 °C

Temperatura krzepnięcia:Brak danych

Temperatura wrzenia:> 280 °C

Temperatura zapłonu: 212 °C

Temperatura samozapłonu:> 240 °C

Temperatura rozkładu: Brak danych

Palność(ciała stałego,gazu): Brak danych

Ciśnienie pary 20 ° C:< 0,1 hPa

Gęstość względna pary w temp. 20 °C:> 1 (powietrze = 1)

Gęstość względna: Brak danych

Gęstość:0,850 – 0,860 kg/l

Rozpuszczalność: nierozpuszczalny w wodzie.

Log Pow:> 3

Lepkość kinematyczny:46 mm²/s

Lepkość dynamiczna: Brak dany

Sprzedaż olejów hydraulicznych EUROL

Eurol to firma z długą tradycją związaną z branżą przemysłową. Od kilkudziesięciu lat zajmuje się produkcją i sprzedażą olejów wysokiej jakości. Poza tym oferta firmy poza środkami smarnymi obejmuje również środki do pielęgnacji samochodów.

Poza olejami hydraulicznymi Eurol Agri Hydraulic HV 46 producent oferuje również oleje przekładniowe i silnikowe.

Więcej informacji na temat oleju Agri Hydraulic znaleźć można na stronie producenta.