Inteligentny system sortowania o dużej pojemności

System sortujący BG Sorter Compact CB to inteligentny system sortujący o dużej pojemności, który ma wąski promień łuku do stosowania w ciasnych warunkach. Kompaktowy sortownik z pętlą krzyżową zapewnia zalety szybkiego sortowania przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów obsługi poszczególnych artykułów.

Opis

Inteligentny system sortowania

Mieszanka przedmiotów, którymi można się posługiwać za pomocą szybkiego sortera z pętlą krzyżową, sięga od małych przedmiotów i mieszkań po paczki o wadze do 12 kg. Ta szeroka mieszanka jest typowa dla sortowania artykułów, takich jak moda, akcesoria, produkty spożywcze, a także paczki, małe, ulotki i przesyłki pocztowe o różnych rozmiarach i wymiarach. Elastyczność systemu modułowego umożliwia zintegrowanie funkcji, takich jak wyjątkowo małe promienie zakrętów oraz duża liczba jednostek indukcyjnych i zsypów docelowych, w najbardziej ciasnym obszarze sortowania. Nawet przy złożoności sortowania lekkich i owiniętych plastikiem przesyłek, sorter ma udowodnioną zdolność do zapewnienia prawie 100% dokładności sortowania. Uzyskuje się to poprzez zastosowanie aktywnego rozładowania produktów z sortownika zamiast stosowania wyładowania grawitacyjnego. Automatyzacja procesu sortowania zastępuje pracochłonne sortowanie tych konkretnych pozycji i zapewnia przepustowość operacyjną do obsługi bieżących i przyszłych prognoz wydajności.