Kontoler Modicon M262

modicon m262 kontroler

Kontroler Modicon M262 jest przeznaczony do stosowania w przemyślę automotive, gdzie korzysta się ze skomplikowanych systemów automatyzujących produkcję..
Oferuje intuicyjną, skalowalną i niezawodną integrację maszyn ze środowiskiem przemysłu 4.0, tj. maszyn do urządzeń, maszyn do człowieka, maszyn do maszyn, oraz połączenie maszyn z chmurą internetową.

Opis

modicon m262 kontroler

 

Kontroler Modicon M262 zawiera funkcje cyberbezpieczeństwa i protokoły szyfrowania. Zapewnia więc bezpośrednią łączność z chmurą i usługi cyfrowe, dzięki dwóm gotowym do pracy i niezależnym wbudowanym portom Ethernet. Kontroler Modicon M262 jest zaprojektowany i dostarczany z intuicyjną bezpośrednią łącznością z chmurą. Umożliwia to producentom OEM maksymalizację rentowności i optymalizację czasu, od projektowania aplikacji wymagających wydajności do uruchomienia maszyny.

Kontroler Modicon M262 jest integralną częścią EcoStruxure Machine firmy Schneider Electric, kompletnej platformy, która zapewnia potężne możliwości inteligentnym maszynom. EcoStruxure Machine umożliwia konstruktorom maszyn i producentom OEM skuteczne konkurowanie i wprowadzanie innowacji w nowej erze cyfrowej, poprzez maksymalizację wydajności i generowanie dodatkowych źródeł przychodów z nowych możliwości biznesowych.

Podłącz już dziś Modicon M262 do EcoStruxure Machine Advisor, czyli cyfrowe narzędzie dla producentów maszyn, i uzyskaj niespotykany wgląd w maszynę. Machine Advisor umożliwia producentom OEM włączenie monitorowania zasobów i konserwacji predykcyjnej, zwiększając w ten sposób możliwości generowania przychodów z usług użytkowników końcowych.

 

Parametry

Łączność Do pięciu niezależnych łączy ethernet oraz łączność bezpośrednio z chmurą
Bezpieczeństwo Wysokiej jakości zabezpieczenia przed cyberatakami
Integracje Integracja z EcoStruxure Machine Advisor
<< wróć do listy