System kontroli ultradźwiękowej

System kontroli ultradźwiękowej

System kontroli ultradźwiękowej VOGT Phased Array działa bez zagłębiania się w technikę bubblera.

Komponent jest lokalnie zwilżany wodą w celu połączenia ultradźwięków. Oznacza to, że nie jest wymagany skomplikowany i kosztowny etap suszenia. Ponadto system został zaprojektowany jako integralna część linii produkcyjnej.

Opis

Zastosowanie technologii ultradźwięków Phased Array prowadzi do znacznego skrócenia czasu badania. Systemy ultradźwiękowe Phased Array opierają się na zasadzie testowania wieloelementowego.

Sonda może posiadać do 128 elementów, które mogą być aktywowane elektronicznie pojedynczo lub grupowo. W ten sposób powstaje skoncentrowane badanie ultradźwiękowe.

Oprogramowanie kontrolne tworzy dwu i trójwymiarowe widoki elementu z obszarami kontroli pokazującymi rozmiary i lokalizację wykrytych wad.

Zalety tej techniki to ogniskowanie i kontrola wiązki oraz możliwość badania liniowego lub sektorowego. Pozwala to na szybkie i niezawodne wykrywanie defektów przy użyciu tylko jednej sondy, niezależnie od kierunku.

Opracowany system kontroli ultradźwiękowej pozwala na skrócenie czasu cyklu o współczynnik 30 w porównaniu z konwencjonalną metodą kontroli.

Po spawaniu wirników przez system klienta, są one poddawane automatycznej kontroli jakości w kolejnym etapie procesu. Robot podaje je do systemu kontroli ultradźwiękowej VOGT w trybie 24/7.

Zadaniem kontroli jest badanie szwów spawalniczych elementów miedzianych na obu ich powierzchniach czołowych pod kątem niedoskonałości.

Opcjonalnie znakowanie elementu cylindrycznego pod kątem jest wykonywane za pomocą trzpienia, który jest wprowadzany do elementu za pomocą stempla pneumatycznego. W razie potrzeby umożliwia to przeprowadzenie lokalnej kontroli metalurgicznej elementu w miejscu uszkodzenia.

Elementy są badane pod kątem wad w miejscu do 0,35 mm2. Po zeskanowaniu pierwszej powierzchni czołowej, element jest obracany za pomocą chwytaka umieszczonego w systemie kontrolnym VOGT, opcjonalnie ponownie oznakowanego a druga powierzchnia czołowa w tym czasie jest testowana.

Oprogramowanie kontrolne ocenia dane testowe automatycznie na podstawie wcześniej zdefiniowanych kryteriów oceny i przekazuje wynik testu (pozytywny/negatywny) do centralnego systemu kontroli klienta.

W tym celu stosuje się oprogramowanie do skanowania rastrowego z modułem synchronizacji szablonów ze względu na skomplikowany obszar testowy.

 

 

Zdjęcie producenta

<< wróć do listy