Przyszłość robotów do opieki nad osobami starszymi

Dzięki ogromnej poprawie opieki zdrowotnej i stylu życia w ostatnim stuleciu, ludzie żyją znacznie dłużej. Chociaż długowieczność jest ważnym osiągnięciem współczesności, stanowi ona wyzwanie w zakresie opieki nad coraz starszą populacją.

Kwestia opieki nad osobami starszymi dotyczy podaży i popytu. Wraz ze wzrostem liczby osób starszych, liczba opiekunów proporcjonalnie nie rośnie. Japonia przewiduje niedobór 1 miliona opiekunów do roku 2025. A Stany Zjednoczone przewidują, że odsetek osób w wieku 65 lat i starszych wzrośnie do około 26% populacji do 2050 r. Względny brak osób zdolnych do opieki nad osobami starczymi sprawia, że od kilku lat utrzymują się jej bardzo wysokie koszty, które stanowią obciążenie dla rodziny i opiekunów.

Jednym z rozwiązań tego problemu, jest opracowanie i przyjęcie robotów do opieki nad osobami starszymi.

Rola robotów w opiece nad osobami starszymi

Wykorzystanie robotów medycznych do opieki nad osobami starszymi, znacznie zmniejszy obecne astronomiczne koszty opieki nad seniorami. Dodatkowo poprawi się liczba dostępnych opiekunów, ponieważ zmieni się stosunek osób starszych do opiekunów.

Roboty medyczne to rozwijająca się branża. Według raportu Międzynarodowej Federacji Robotyków World Robotics 2018 Service Robots, sprzedaż robotów medycznych wzrosła w 2017 r. o 73% w porównaniu z 2016 r., Co stanowi 2,7% całkowitej sprzedaży robotów profesjonalnych. 

Robotyka medyczna może pomóc osobom starszym na wiele sposobów, min.:

  • roboty mogą wykonywać małe zadania, takie jak podawanie jedzenia i wody,
  • niektóre roboty do opieki nad seniorami, zaspokajają potrzeby społeczne i emocjonalne, zapewniając rozrywkę poprzez gry, pomagając przypomnieć im o wydarzeniach i spotkaniach oraz zapewniając zaangażowanie społeczne,
  • inne roboty do opieki nad osobami starszymi, przyjmują bardziej bezpośrednie, muskularne podejście i wykorzystują mocną hydraulikę, aby zapewnić mobilność i wsparcie transportowe dla seniorów. 

Roboty i opieka nad demencją

Biorąc pod uwagę dużą liczbę osób, które cierpią na demencję lub opiekują się chorymi na demencję, potrzeba automatycznego wsparcia dla tych opiekunów ma zasadnicze znaczenie. Jednym z konkretnych zastosowań robotyki w opiece nad demencją jest leczenie zjawiska zwanego „zespołem Sundowners”, słabo rozumianym problemem, w którym pacjenci z demencją szybko stają się bardziej pobudzeni i niespokojni, gdy późne popołudnie przechodzi w wieczór.

Roboty w stylu zwierząt domowych, mogą pomóc złagodzić skutki syndromu Sundundera, a także zapewnić ogólnie poprawiony nastrój pacjentom cierpiącym na demencję.

W miarę rozwoju technologii robotyki medycznej zastosowania robotów w domach i placówkach opieki nad osobami starszymi w celu poprawy jakości życia seniorów i ich opiekunów, będą się nadal rozszerzać.

Ile kosztuje robot do opieki nad seniorem ?

Póki co ciężko określić ile może kosztować robot do opieki nad seniorem, ponieważ jest to cały czas projekt przyszłościowy. Nie mnie z pewnością wejdzie w życie i za kilkanaście lat stanie się powszechny. Patrząc jednak na ceny robotów humanoidalnych, to na dzień dzisiejszy wahają się od 20 000 zł do 60 000 zł. Podejrzewam, że cena robota do opieki nad osobą starszą będzie na podobnym poziomie, choć pierwsze modele, mogą być znacznie droższe. Im bardziej roboty staną się powszechne, tym większa szansa na znaczne obniżenie cen.