Czy swarmboty zmienią przemysł budowlany ?

W branży budowlanej bezpieczeństwo jest najważniejsze. Niektóre zadania podczas budowy są oczywiście niebezpieczne i nie mają realnych rozwiązań, które mogłyby być wykonanie, np. przez maszyny. Dla przykładu – poproś pracownika o wzmocnienie muru przeciwpowodziowego, gdy nadchodzi fala powodziowa. Oczywiście większość się nie zgodzi, ponieważ będzie to realne zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Ale co, jeśli mógłbyś zbudować tę ścianę bez narażania życia i zdrowia ? Tam właśnie wkraczają roje swarmbotów.

Czym są swarm boty ?

Swarm boty to cud techniki, który wykorzystuje zalety robotów i łączy je z potęgą dużej grupy robotów. Chodzi o wykorzystanie bardzo prostych robotów, w dużych ilościach, do zbudowania projektu bez centralnego kierowania. Te roboty mają ograniczone możliwości fizyczne i ograniczone programowanie, a jednak potrafią budować niesamowite rzeczy. Działając w ten sposób, duża liczba tanich, prostych maszyn, może szybko tworzyć struktury w miejscach, w których maszyny o większych możliwościach byłyby nieopłacalne, a ryzyko dla ludzi byłoby zbyt duże.

Jeden z takich przykładów rojów botów, czerpie inspirację z termitów. Pomimo niewielkich rozmiarów termit jest jednym z najbardziej pomysłowych budowniczych i w dużej grupie, jest w stanie tworzyć niezwykle złożone struktury błotne. Sposób, w jaki termity to robią, jest interesujący, ponieważ nie podążają za poleceniami centralnego „architekta”, ale reguły zachowania są zapisane w ich DNA.

Dostępne prototypy swarm botów

Korzystając z termitów jako przykładu, zespół z samoorganizującej się grupy badawczej ds. Systemów Harvarda, stworzył grupę rojów botów, które są w stanie zbudować mur z cegły. Daj swarm-botom ostateczny projekt, ustal ich zasady działania i przygotuj je do zadania. Swarm boty zajmą się budowaniem muru, pracując jako zespół podczas manewrowania wokół innych robotów. Każdy robot w roju chwyta cegłę lub pracuje wspólnie, aby to zrobić i umieszcza je w otwartych szczelinach, aż ściana zostanie ukończona. Jeśli jeden z nich działa nieprawidłowo, inni kontynuują pracę, a wszystko co tracisz, to wydajność jednego robota. Bez centralnego sterowania nie istnieje jeden punkt awarii, co poprawia niezawodność i redundancję. Podobnie jak termity, roje botów mogą szybko, bezpiecznie i skutecznie tworzyć struktury w prawie każdym miejscu.

swarm boty, roje robotów

Czy swarm boty zmienią rynek pracy w branży budowlanej ?

Najlepsze jest to, że pracownicy budowlani nie stracą pracy, choć wydaje się to być największym strachem przed automatyzacją. Roboty wykonają prace, które są zbyt ryzykowne dla ludzkich pracowników i nie są teraz wykonywane. Chcesz skolonizować Marsa? Wysyłaj roje robotów i zapasy, aby stworzyć infrastrukturę umożliwiającą bezpieczniejsze zamieszkiwanie ludzi. Gdy pęka wał przeciwpowodziowy podczas powodzi – wyślij roje robotów oraz zapasy i trzymaj ludzkich robotników z dala od okolicy i skup się spokojnie nad innymi sprawami. Dzięki rojom-botów zyskujesz możliwości zwiększenia aktywności budowlanej, wykonując niebezpieczne prace, zmniejszając ryzyko do punktu, w którym ludzie mogą zacząć pracę.

Niezwykle proste, tanie i skuteczne roje robotów mogą przekształcić obszary, które są zbyt niebezpieczne dla ludzkich pracowników, w możliwości ogromnego wzrostu. Postępy w technologii budowlanej, takie jak ta, będą katalizatorem przyszłych postępów, takich jak miasta pod powierzchnią morza lub kolonie na innych planetach. Swarmboty nie przejmą branży budowlanej, ale znacznie pomogą rozszerzyć możliwości branży.

Zdjęcia ze strony producenta